Thursday, 19 January 2012

state school kalolsavam photos

vidhya_s__hs_barathanatyam_ttmvhss_vadasserikkara_pathanamthitta1.jpg

anjali_s_nayir.jpg
devika_sajeevan_hs_barathanatyam_st_therasas_anglo_indian_hss_kannur_20.jpg

anjana_rajaneesh,_sacred_heart_hss,_thevar,_Eranamkulam.JPG

ardhra_lakshmi_asok_hs_barathanatyam_d_h_o__hs_malappuram2.jpg

anju_manoharan,_ghss_pathanamthita.JPG

devika_sajeevan_hs_barathanatyam_st_therasas_anglo_indian_hss_kannur_2.jpg

gopika_vasanth_hs_barathanatyam_hails_mary_hss_prumpally_eranakulam_1.jpg

rashmi,_SN_Hss_poochakal_Alapuzha.JPG

Shreelakshmy_M,_Gvhss_ponkunnam,_kotayam.JPG

Shreelakshmi_S,_Nair_samajam_hss_mannar,_kotayam.JPG

sukanya_suresh_hss_barathanatyam_sghss_kattappana_3.jpg

shilpa_s_nair,_kpms_potthotam,_thripunithara,_Eranamkulam.JPG

parvathy_nambyar_hs_barathanatyam_hss_kanjangad_kazargod.jpgathira_mahendran__provghss_kozhi_kathakali_girl_hs.jpg


No comments:

Post a Comment